Tag Archives: ดูดวงความรัก

ดูดวงความรักรายเดือน ราศีกุมภ์ ราศีมีน

ดูดวงความรักรายเดือน ราศีกุมภ์ ราศีมีน ราศีกุมภ์….ราศีธาตุลมที่มีสัญลักษณ์เป็นคนอุ้มหม้อน้ำ และ..เท อย่างไม่มีขีดจำกัด บอกถึงการให้เป็นผู้ให้ ที่บางครั้งให้มากเกินไปจนไร้ค่า

ดูดวงความรักรายเดือน ราศีธนู ราศีมังกร

ดูดวงความรักรายเดือน ราศีธนู ราศีมังกร ราศีธนู ราศีปลายธาตุไฟ ที่มีสัญลักษณ์เป็น “คนยิงธนู” ท่อนบนเป็นคน ครึ่งล่างเป็นม้า บอกถึงการเป็นนักล่า ที่มีเป้าหมายที่จะเล็งก่อนจะยิง บอกถึงการวางแผน มุ่งมั่น ที่จะกระทำการให้ประสบความสำเร็จ แต่เมื่อสำเร็จ ก็พร้อมที่พุ่งทะยานออกไปเพื่อ “ล่า” รายต่อไป

ดูดวงความรักรายเดือน ราศีสิงห์ ราศีกันย์

ดูดวงความรักรายเดือน ราศีสิงห์ ราศีกันย์ ราศีสิงห์…ราศีธาตุไฟ ที่ต้องการเปล่งแสงสว่าง ให้โดดเด่น ที่ต้องการให้คนอื่นยอมรับพลัง อำนาจที่มี ดังนั้นอาจถูกหลอกลวงได้ง่ายจากคนที่เข้ามาประจบ สอพลอ นบนอบ เคล้าเคลีย โดยเฉพาะในเรื่องของความรัก

ดูดวงความรักรายเดือน ราศีเมถุน ราศีกรกฎ

ดูดวงความรักรายเดือน ราศีเมถุน ราศีกรกฎ ราศีเมถุน…ราศีธาตุลม ที่มีดาวพุธ ดาวแห่งความคิด สติปัญญา การสื่อสารที่รวดเร็ว มีบทบาทโดดเด่นที่ทำให้ชาวราศีเมถุน แปรปรวน เปลี่ยนแปลง ได้อย่างง่ายดาย แม้กระทั่งเรื่องความรัก

ดูดวงความรักรายเดือน ราศีเมษ ราศีพฤษภ

ดูดวงความรักรายเดือน ราศีเมษ ราศีพฤษภ ราศีเมษ..ราศีต้นธาตุไฟ บอกถึงหัวใจที่ใสซื่อบริสุทธิ์ ตรงไปตรงมา ซื่อสัตย์ และจริงใจ แต่เมื่อมีลมเป่า ก็จะเป็นดุจเปลวเพลิงในเตาหลอมโลหะ ที่พร้อมจะหลอมธาตุที่แข็งแกร่งที่สุดให้ละลาย… อารมณ์ร้อนแรง ยับยั้งไม่ได้จากการถูก “ลมปาก” เป่า ก็จะทำให้ความรัก..ร้าวราน

ดวงความรัก ราศีกุมภ์ ราศีมีน เดือนกรกฎาคม 2564

ดวงความรัก ราศีกุมภ์ ราศีมีน เดือนกรกฎาคม 2564 ราศีกุมภ์….ราศีธาตุลมที่มีสัญลักษณ์เป็นคนอุ้มหม้อน้ำและ..เท อย่างไม่มีขีดจำกัด บอกถึงการให้เป็นผู้ให้ ที่บางครั้งให้มากเกินไปจนไร้ค่า

ดวงความรัก ราศีธนู ราศีมังกร เดือนกรกฎาคม 2564

ดวงความรัก ราศีธนู ราศีมังกร เดือนกรกฎาคม 2564 ราศีธนู ราศีปลายธาตุไฟ ที่มีสัญลักษณ์เป็น “คนยิงธนู” ท่อนบนเป็นคน ครึ่งล่างเป็นม้า บอกถึงการเป็นนักล่า ที่มีเป้าหมายที่จะเล็ง ก่อนจะยิง บอกถึงการวางแผน มุ่งมั่น ที่จะกระทำการให้เป็นประสบความสำเร็จ แต่เมื่อสำเร็จ ก็พร้อมที่พุ่งทะยานออกไปเพื่อ “ล่า” รายต่อไป

ดวงความรัก ราศีตุลย์ ราศีพิจิก เดือนกรกฎาคม 2564

ดวงความรัก ราศีตุลย์ ราศีพิจิก เดือนกรกฎาคม 2564 ราศีตุลย์ ราศีที่มีสัญลักษณ์เป็นตาชั่ง บอกถึงความถูกต้อง พอดี เสมอภาค เท่าเทียมกัน ซึ่งรวมถึงความรัก การแสดงออกของความรัก …ถ้ามากเกินไป น้อยเกินไป ทั้งจากเป็นผู้ให้ หรือ ผู้รับ นั่นคือ ต้นเหตุหนึ่งที่จะทำลายความรักให้พังพินาศ

ดวงความรัก ราศีเมถุน ราศีกรกฎ เดือนกรกฎาคม 2564

ดวงความรัก ราศีเมถุน ราศีกรกฎ เดือนกรกฎาคม 2564 ราศีเมถุน…ราศีธาตุลม ที่มีดาวพุธ ดาวแห่งความคิด สติปัญญา การสื่อสารที่รวดเร็ว มีบทบาทโดดเด่น ที่ทำให้ชาวราศีเมถุน แปรปรวน เปลี่ยนแปลง ได้อย่างง่ายดาย แม้กระทั่งเรื่องความรัก

ดวงความรัก ราศีเมษ ราศีพฤษภ เดือนกรกฎาคม 2564

ดวงความรัก ราศีเมษ ราศีพฤษภ เดือนกรกฎาคม 2564 ราศีเมษ ..ราศีต้นธาตุไฟ บอกถึง หัวใจที่ใสซื่อบริสุทธิ์ ตรงไปตรงมา ซื่อสัตย์และจริงใจแต่เมื่อมีลมเป่า ก็จะเป็นดุจเปลวเพลิงในเตาหลอมโลหะที่พร้อมจะหลอมธาตุที่แข็งแกร่งที่สุดให้ละลาย… อารมณ์ร้อนแรง ยับยั้ง ไม่ได้จากการถูก “ลมปาก” เป่า ก็จะทำให้ความรัก..ร้าวราน