เกณฑ์ร้ายเสียหายหมู่จะแรงขึ้นเรื่อยๆ เกิดได้ทุกทางและจะเกิดอุบัติเหตุแบบไม่คาดฝัน

ดวงเมืองกำลังอยู่ในช่วงเกณฑ์ร้ายเสียหายหมู่ซึ่งหมายถึงมีโอกาสเกิดเหตุร้ายแรงส่งผลกระทบต่อผู้คนเป็นวงกว้างเหตุการณ์เหล่านี้อาจเกิดขึ้นได้หลากหลายรูปแบบเช่นภัยธรรมชาติ อุบัติเหตุร้ายแรง โรคระบาดหรือความขัดแย้งทางการเมือง สามารถโจมตีผ่านช่องทางต่างๆมากมาย แม้จะมีความพยายามอย่างต่อเนื่อง แต่ภัยคุกคามยังคงมีอยู่โดยเน้นย้ำถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิด

คำทำนาย เหตุการณ์ร้ายแรงจะยังคงเกิดขึ้นต่อเนื่อง และมีความรุนแรงมากขึ้น เหตุการณ์เหล่านี้อาจเกิดขึ้นได้ทุกที่ ทุกเวลาผู้คนควรระมัดระวัง ดูแลตัวเอง และเตรียมพร้อมรับมือกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดควรหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังสถานที่เสี่ยงและควรอยู่ในที่ปลอดภัย

คำแนะนำ
ติดตามข่าวสาร: ควรติดตามข่าวสาร สภาพอากาศ และประกาศเตือนภัยจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ
เตรียมพร้อมรับมือ: ควรเตรียมพร้อมรับมือกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด เช่น เตรียมชุดฉุกเฉิน เตรียมอาหาร น้ำดื่ม ยาประจำตัว และอุปกรณ์ช่วยเหลือ
ดูแลตัวเอง: ควรดูแลสุขภาพ พักผ่อนให้เพียงพอ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ และรับประทานอาหารที่มีประโยชน์
ทำบุญ: ควรทำบุญ ทำทาน สวดมนต์ นั่งสมาธิ เพื่อเสริมสร้างสิริมงคล

อย่างไรก็ตามดวงเมืองเป็นเพียงแนวทางขึ้นอยู่กับกรรมและการกระทำของแต่ละบุคคลสิ่งสำคัญคือ เราควรใช้ชีวิตอย่างมีสติ ตั้งใจทำงานและใช้ชีวิตอย่างมีความสุข ขอให้ทุกท่านแคล้วคลาดปลอดภัยและผ่านพ้นช่วงเวลานี้ไปได้ด้วยดี ในโลกปัจจุบัน เกณฑ์ในการทำลายล้างสูงมีหลายแง่มุม ไม่เพียงแต่ครอบคลุมถึงภัยคุกคามทางการทหารแบบดั้งเดิมเท่านั้น แต่ยังรวมถึงอันตรายที่เกิดขึ้นใหม่จากสงครามไซเบอร์ การก่อการร้ายทางชีวภาพ และภัยพิบัติทางสิ่งแวดล้อมอีกด้วย ภาพรวมของการทำลายล้างนั้นมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง โดยปรับตัวตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงทางภูมิรัฐศาสตร์

ความจำเป็นในการเฝ้าระวังถือเป็นสิ่งสำคัญที่สุด การเตรียมพร้อมต้องขยายขอบเขตให้เกินขอบเขตของมาตรการป้องกันแบบเดิมเพื่อให้ครอบคลุมถึงความสามารถในการรับมือต่อภัยคุกคามที่ไม่ธรรมดาและไม่สมดุล การทำความเข้าใจเกณฑ์เหล่านี้ถือเป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนากลยุทธ์เชิงรุกเพื่อลดความเสี่ยงและปกป้องความมั่นคงระดับโลก

ในขณะที่เราเผชิญกับสภาพแวดล้อมโลกที่ซับซ้อนมากขึ้น การตระหนักถึงเกณฑ์การพัฒนาสำหรับการทำลายล้างสูงถือเป็นรากฐานที่สำคัญในการปกป้องอนาคตของเรา