สาเหตุของความฝันเกิดขึ้นมาจากอะไร

สาเหตุของความฝันเกิดขึ้นมาจากอะไร เมื่อเราได้ทราบกันไปแล้วว่าผลของความฝันนั้นไปตกอยู่กับใคร ต่อไปก็จะเป็นความเข้าใจเกี่ยวกับ สาเหตุของความฝันเกิดขึ้นมาจากอะไร มีสาเหตุอะไรบ้างที่ทำให้เกิดเป็นความฝันขึ้นมา โดยได้มีการจำแนกให้เราได้ทำความเข้าใจอย่างชัดเจน ดังต่อไปนี้

ความฝันเกิด เพราะธาตุไม่ปกติ (ธาตุพิการ) ความฝันในแบบนี้เกิดขึ้นได้เพราะกายไม่ปกติ ใจไม่ปกติ ซึ่งโดยส่วนใหญ่มักเป็นฝันร้าย จะทำให้เกิดความทุกข์ เกิดความกังวลภายหลังที่ตื่นขึ้นมาจากความฝันได้

ความฝันเกิด เพราะมีอารมณ์จดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ความฝันในแบบนี้เกิดขึ้นได้เพราะจิตใจของผู้ฝันได้ผูกพันกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่มากตลอดเวลาที่ผ่านมา ครั้นเมื่อหลับไปจึงทำให้เกิดฝันถึงในสิ่งนั้นๆ ที่ผู้ฝันฝักใฝ่ ให้ความสนใจ หรือได้พบเห็นแล้วจดจำไม่ลืม

ความฝันเกิด เพราะเทวดาบันดาลให้เกิด ความฝันในแบบนี้เกิดขึ้นได้เพราะเทวดาตนที่เป็นผู้ปกปักรักษาคุ้มครองธรรมะได้ดลบันดาลให้ผู้ฝันเกิดความฝัน อาจะเป็นการสำแดงแจ้งเหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นล่วงหน้า ส่วนใหญ่เป็นเรื่องที่มีมงคล แต่ถ้าเป็นฝันร้ายในเรื่องราวที่ไม่ดีก็เหมือนเป็นการตักเตือนให้ระวังภัย หรือป้องกันตนเอง

ความฝันเกิดขึ้น เพราะอำนาจจิตของผู้ฝัน ความฝันในแบบนี้เกิดขึ้นได้เพราะจิตใจที่เป็นกุศล เพื่อเป็นการบอกเหตุดี หรือเหตุร้ายล่วงหน้าที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต
มาถึงอีกหนึ่งตัวแปรสำคัญของความฝัน นั่นก็คือช่วงเวลาที่เราฝัน เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่สามารถบอกเราได้ว่าโอกาสของความฝันที่จะเกิดขึ้นนั้นจะเป็นไปได้มากน้อยเท่าไหร่ ซึ่งในคัมภีร์โบราณได้ระบุช่วงเวลาของการฝันไว้อย่างละเอียด

ฝันเวลาหัวค่ำ หรือเวลาสองยาม เป็นความฝันที่ไม่อาจเป็นจริงไปได้ เพราะท้องไส้อาจเกิดการทำงานที่ไม่ปกติ ทำให้ความฝันวุ่น จิตใจวุ่น แต่หากในบางครั้งที่เราหลับสนิทความฝันนั้นก็อาจเปิดขึ้นจริงได้

ฝันเวลายามสี่ เป็นความฝันที่สามารถเกิดขึ้นจริงได้ โดยมักเป็นไปตามสิ่งที่ฝัน ไม่ว่าฝันดี หรือฝันร้าย (หากฝันร้ายก็สามารถทำการแก้ไขความฝันนั้นไม่ให้เกิดขึ้นได้ โดยให้ไปแก้ฝันกับพระแม่คงคา คือ สระผม อาบน้ำ ล้างหน้าทันทีหลังจากตื่นนอน ฝันร้ายก็อาจกลายเป็นดี และถ้าหากเป็นฝันดี ก็จะมีโชคลาภเข้ามาเป็นอันมาก)

ฝันเวลากลางวัน เราอาจไม่มีความจำเป็นต้องเชื่อเมื่อความฝันเกิดขึ้นในเวลากลางวัน (ความฝันที่นิยมถือว่ามักเป็นความจริงขึ้นได้ต้องฝันเวลากลางคืนที่ไม่มีแสงอาทิตย์) ลาภ อาจเป็นของมีค่า หรือเงินทองที่ได้รับมาโดยไม่ได้คาดฝัน หรืออาจค้าขายได้กำไรมากมายแบบไม่นึกฝัน โชค หมายถึงคราวหรือจังหวะ ซึ่งมีทั้งดีและไม่ดีขึ้นอยู่กับดวงชะตาของบุคคลนั้นๆ เป็นเกณฑ์ หรือหากเราระมัดระวังตัวดี ทุกอย่างก็จะดีขึ้นได้

นั่นก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความฝันและการตีความที่นำมาฝากกันในวันนี้ อย่าลืมว่าเรื่องราวทั้งหมดนั้นเป็นเพียงแค่แนวทาง อาจไม่ใช้บรรทัดฐานที่การันตีได้ว่าทุกอย่างเป็นเรื่องจริง เราอาจจะต้องวางชีวิตให้อยู่บนพื้นฐานที่เรียกว่า “สติ” ระมัดระวังการใช้ชีวิต คิดดี ทำดี และหมั่นทำบุญทำบุญทาน เข้าวัด ปฏิบัติธรรมอย่างสม่ำเสมอ แล้วทุกอย่างก็จะดีขึ้นด้วยตัวของมันเอง