ปรับระดับพื้นห้องครัวและห้องรับประทานอาหารตามหลักฮวงจุ้ย เสริมโชคลาภ เสริมสุขภาพแข็งแรง

ในขอบเขตของฮวงจุ้ยการปฏิบัติของจีนโบราณในการประสานการไหลเวียนของพลังงานภายในพื้นที่อยู่อาศัยห้องครัวและห้องรับประทานอาหารมีความสำคัญอย่างยิ่งพื้นที่เหล่านี้ซึ่งเตรียมและบริโภคอาหารตามลำดับเป็นตัวแทนของหัวใจของบ้าน ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ความเจริญรุ่งเรืองและความเป็นอยู่ที่ดีของครอบครัวเพื่อให้แน่ใจว่ามีการไหลเวียนของพลังงานอย่างเหมาะสม

สร้างบรรยากาศที่กลมกลืนหลักฮวงจุ้ยกำหนดว่าระดับพื้นห้องครัวและห้องรับประทานอาหารควรอยู่ในระดับเดียวกัน
ความสำคัญของระดับ ระดับพื้น
การยกพื้นห้องครัวให้สูงกว่าพื้นห้องรับประทานอาหารถือเป็นเรื่องไม่ดีในฮวงจุ้ยการยกระดับนี้ทำให้เกิดความไม่สมดุลของระดับพลังงานขัดขวางการไหลเวียนของ ‘พลังชี่’ ซึ่งเป็นพลังชีวิตที่สำคัญที่แทรกซึมทุกด้านของการดำรงอยู่ความไม่สมดุลนี้สามารถแสดงออกได้ในด้านต่างๆ ของชีวิตได้แก่:

ความเครียดทางการเงิน: ห้องครัวซึ่งเป็นตัวแทนของความมั่งคั่งและความอุดมสมบูรณ์ถูกครอบงำโดยห้องรับประทานอาหารในเชิงสัญลักษณ์ซึ่งนำไปสู่ปัญหาทางการเงินที่อาจเกิดขึ้น

ปัญหาสุขภาพ: การไหลของพลังงานที่ถูกรบกวนอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพทำให้เกิดปัญหาทางเดินอาหารความเหนื่อยล้าและไม่สบายโดยรวม

ความสัมพันธ์ที่ตึงเครียด: ความไม่สมดุลสามารถแสดงออกได้ในความสัมพันธ์ที่ตึงเครียดภายในครอบครัว ซึ่งนำไปสู่การโต้แย้งความเข้าใจผิดและการขาดความสามัคคี

บรรลุความสมดุลด้วยพื้นระดับ
เพื่อแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นเหล่านี้และปลูกฝังการไหลเวียนของพลังงานเชิงบวก ฮวงจุ้ยจึงเน้นการรักษาระดับพื้นระหว่างห้องครัวและห้องรับประทานอาหารการจัดตำแหน่งนี้ช่วยให้การเปลี่ยนผ่านของพลังงานเป็นไปอย่างราบรื่นทำให้มั่นใจได้ว่าพลังงานบำรุงจากห้องครัวจะไหลเข้าสู่พื้นที่รับประทานอาหารได้อย่างราบรื่นส่งเสริมความอุดมสมบูรณ์ ความเจริญรุ่งเรืองและพลวัตของครอบครัวที่กลมกลืนกัน

เคล็ดลับฮวงจุ้ยเพิ่มเติมเพื่อความกลมกลืนของห้องครัวและห้องรับประทานอาหาร

นอกเหนือจากการรักษาระดับพื้นให้เรียบ ฮวงจุ้ยยังมีเคล็ดลับเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มการไหลเวียนของพลังงานเชิงบวกในห้องครัวและห้องรับประทานอาหาร:

ตำแหน่งเตา: วางเตาในตำแหน่งบังคับบัญชาห่างจากทางเข้าหลักและอ่างล้างจาน

ปรับแสงสว่างให้เหมาะสม: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแสงสว่างเพียงพอในทั้งสองพื้นที่ส่งเสริมความรู้สึกเปิดกว้างและมีชีวิตชีวา

โอบรับองค์ประกอบทางธรรมชาติ: ผสมผสานองค์ประกอบทางธรรมชาติ เช่น ไม้พืชและน้ำ เพื่อสร้างความสมดุลที่กลมกลืน

รักษาความสะอาด: รักษาทั้งสองพื้นที่ให้สะอาดและไม่เกะกะเพื่อให้พลังงานไหลได้อย่างอิสระ

ตกแต่งอย่างตั้งใจ: เลือกการตกแต่งที่สะท้อนถึงสไตล์ส่วนตัวของคุณและส่งเสริมความรู้สึกเป็นอยู่ที่ดี

ด้วยการยึดมั่นในหลักฮวงจุ้ยเหล่านี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งส่วนสำคัญของระดับพื้นระหว่างห้องครัวและห้องรับประทานอาหารคุณสามารถปลูกฝังพื้นที่ที่กลมกลืนและบำรุงซึ่งส่งเสริมความอุดมสมบูรณ์ความเจริญรุ่งเรืองและความเป็นอยู่ที่ดีของครอบครัวในบ้านของคุณ