ดูดวงลัคนาราศี ข้อสงสัย ลัคนาดูยังไง

ดูดวงลัคนาราศี ข้อสงสัย ลัคนาดูยังไง ส่วนใหญ่เราจะดูดวงตามราศีเป็นหลัก แต่วันนี้ ฉันมากับดวง ไขข้อสงสัยเล็กๆ ของ ลัคนากับราศี คืออะไร ต่างกันอย่างไร และเวลาดูลัคนาดูยังไง ด้านล่างมีตารางสำหรับคนที่ยังไม่รู้ว่าตัวเองเกิดราศีนี้ แต่ไม่รู้ว่าลัคนาคืออะไร เช็กได้จากตารางด้านล่างได้เลยนะคะ

ลัคนาคือ
ลัคนา คือ เวลาที่เราเกิด เป็นตัวกำหนดชีวิต เป็นอุปนิสัยที่แท้จริง โดยหาได้จากเวลาเกิด ทำไมคนเราเกิดวันเดียวกัน แต่นิสัยไม่เหมือนกัน นั่นแหละค่ะ เวลาเกิดจะเป็นการแบ่งแยก และเป็นตัวกำหนดเรา ซึ่งเรียกว่า ลัคนา

การดูดวงด้วยราศีจะเป็นภาพรวมที่กว้างเกินไป แต่ถ้าอยากดูเฉพาะเจาะจงและลึกขึ้นมักใช้ลัคนาในการดู เพราะจะได้รับความแม่นยำส่วนบุคคล

ลัคนากับราศี ต่างกันยังไง
การดูดวงราศีที่ใช้หลายอย่าง ดูจากราศี ซึ่งราศีมีดูได้จากวันที่เกิดที่นิยมกัน ส่วนลัคนา คือ การดูราศีจากเวลาเกิด เช่น เวลาเกิดไปตรงกับเส้นตัดกับจุดขอบฟ้าเวลาไหน อยู่ในราศีไหน และก็มีราศีที่ดูจากพระจันทร์ ช่วงที่เราเกิด พระจันทร์อยู่ตรงไหน เพราะพระจันทร์ก็สามารถบอกดวงชะตาเราได้ด้วยเหมือนกัน

ลัคนาราศีดูยังไง
ภาษาโหราศาสตร์ เรียกว่า ตนุลัคน์ (ตนุลัคน์ หมายถึง ในเรื่องตัวตน ของเจ้าชะตา เป็นสำคัญ) ซึ่งเราต้องดูว่า ตนุลัคน์ของเราอยู่ที่ราศีไหน หรือแม้กระทั่งบางคนดูแม้กระทั่ง ตนุเศษ (ตนุเศษ ความหมาย ในด้านนิสัย หรืออารมณ์ ของเจ้าชะตา) เป็นการคำนวณจากจุดที่ดาวประจำราศีของเราไปอยู่ ณ จุดไหน ดังนั้นการดูดวงมันไม่ใช่ว่าดูจากราศี หรือลัคนาจะละเอียดกว่า สุดท้ายการดูดวงมันมีองค์ประกอบหลายอย่างเข้ามา ซึ่งค่อนข้างเข้าใจยาก

ทำไมคนจึงเลือกดูราศีมากกว่า
เพราะเรื่องที่เราคุยกันส่วนมากเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ง่ายหน่อย คือ ราศีจากวันที่เกิด เพราะมันคือปัจจัยภายนอก เหตุการณ์ที่อยู่รอบตัวเรา ซึ่งถ้าถามปัจจัยภายนอกเป็นสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้ นั่นคือ ‘ดวง’

แต่สิ่งที่เป็น ‘ลัคนา’ ก็คือสิ่งที่อยู่ลึกๆ ในใจเรา เช่น ความรู้สึกนึกคิด กำลังใจของเรา ซึ่งเป็นสิ่งที่เราควบคุมได้ แต่ต้องยอมรับว่าการดูดวงราศีนั้นได้รับความนิยมมากกว่าจริงๆ

ดูดวงลัคนาราศีได้เมื่อไหร่
การดูดวงจึงอยากให้ดูควบคู่กันไปลัคนากับราศี ลัคนาเป็นจุดเริ่มต้นอะไรหลายๆ อย่างในชีวิต เช่น การดูคู่ครอง งานจะเป็นอย่างไร และพื้นฐานดวง แต่สิ่งที่เรามักคุยกันคือ ราศีจากวันที่เกิด ก็นำมาดูประกอบกันเพื่อทำนายอนาคตอันใกล้ได้

ตารางลัคนาราศี

ผู้ที่เกิดวันที่ 13 เมษายน – 13 พฤษภาคม

เวลาเกิด 05.00-07.00 เมษ 07.00-09.00 พฤษภ 09.00-11.00 เมถุน 11.00-13.00 กรกฎ 13.00-15.00 สิงห์ 15.00-17.00 กันย์ 17.00-19.00 ตุล 19.00-21.00 พิจิก 21.00-23.00 ธนู 23.00-01.00 มังกร 01.00-03.00 กุมภ์ 03.00-05.00 มีน

ผู้ที่เกิดวันที่ 14 พฤษภาคม – 13 มิถุนายน

เวลาเกิด 05.00-07.00 พฤษภ 07.00-09.00 เมถุน 09.00-11.00 กรกฎ 11.00-13.00 สิงห์ 13.00-15.00 กันย์ 15.00-17.00 ตุล 17.00-19.00 พิจิก 19.00-21.00 ธนู 21.00-23.00 มังกร 23.00-01.00 กุมภ์ 01.00-03.00 มีน 03.00-05.00 เมษ

ผู้ที่เกิดวันที่ 14 มิถุนายน – 14 กรกฎาคม

เวลาเกิด 05.00-07.00 เมถุน 07.00-09.00 กรกฎ 09.00-11.00 สิงห์ 11.00-13.00 กันย์ 13.00-15.00 ตุล 15.00-17.00 พิจิก 17.00-19.00 ธนู 19.00-21.00 มังกร 21.00-23.00 กุมภ์ 23.00-01.00 มีน 01.00-03.00 เมษ 03.00-05.00 พฤษภ

ผู้ที่เกิดวันที่ 15 กรกฎาคม – 16 สิงหาคม

เวลาเกิด 05.00-07.00 กรกฎ 07.00-09.00 สิงห์ 09.00-11.00 กันย์ 11.00-13.00 ตุล 13.00-15.00 พิจิก 15.00-17.00 ธนู 17.00-19.00 มังกร 19.00-21.00 กุมภ์ 21.00-23.00 มีน 23.00-01.00 เมษ 01.00-03.00 พฤษภ 03.00-05.00 เมถุน

ผู้ที่เกิดวันที่ 17 สิงหาคม – 16 กันยายน

เวลาเกิด 05.00-07.00 สิงห์ 07.00-09.00 กันย์ 09.00-11.00 ตุล 11.00-13.00 พิจิก 13.00-15.00 ธนู 15.00-17.00 มังกร 17.00-19.00 กุมภ์ 19.00-21.00 มีน 21.00-23.00 เมษ 23.00-01.00 พฤษภ 01.00-03.00 เมถุน 03.00-05.00 กรกฎ

ผู้ที่เกิดวันที่ 17 กันยายน – 16 ตุลาคม

เวลาเกิด 05.00-07.00 กันย์ 07.00-09.00 ตุล 09.00-11.00 พิจิก 11.00-13.00 ธนู 13.00-15.00 มังกร 15.00-17.00 กุมภ์ 17.00-19.00 มีน 19.00-21.00 เมษ 21.00-23.00 พฤษภ 23.00-01.00 เมถุน 01.00-03.00 กรกฎ 03.00-05.00 สิงห์

ผู้ที่เกิดวันที่ 17 ตุลาคม – 15 พฤศจิกายน

เวลาเกิด 05.00-07.00 ตุล 07.00-09.00 พิจิก 09.00-11.00 ธนู 11.00-13.00 มังกร 13.00-15.00 กุมภ์ 15.00-17.00 มีน 17.00-19.00 เมษ 19.00-21.00 พฤษภ 21.00-23.00 เมถุน 23.00-01.00 กรกฎ 01.00-03.00 สิงห์ 03.00-05.00 กันย์

ผู้ที่เกิดวันที่ 16 พฤศจิกายน – 15 ธันวาคม

เวลาเกิด 05.00-07.00 พิจิก 07.00-09.00 ธนู 09.00-11.00 มังกร 11.00-13.00 กุมภ์ 13.00-15.00 มีน 15.00-17.00 เมษ 17.00-19.00 พฤษภ 19.00-21.00 เมถุน 21.00-23.00 กรกฎ 23.00-01.00 สิงห์ 01.00-03.00 กันย์ 03.00-05.00 ตุล

ผู้ที่เกิดวันที่ 16 ธันวาคม – 15 มกราคม

เวลาเกิด 05.00-07.00 ธนู 07.00-09.00 มังกร 09.00-11.00 กุมภ์ 11.00-13.00 มีน 13.00-15.00 เมษ 15.00-17.00 พฤษภ 17.00-19.00 เมถุน 19.00-21.00 กรกฎ 21.00-23.00 สิงห์ 23.00-01.00 กันย์ 01.00-03.00 ตุล 03.00-05.00 พิจิก

ผู้ที่เกิดวันที่ 16 มกราคม – 12 กุมภาพันธ์

เวลาเกิด 05.00-07.00 มังกร 07.00-09.00 กุมภ์ 09.00-11.00 มีน 11.00-13.00 เมษ 13.00-15.00 พฤษภ 15.00-17.00 เมถุน 17.00-19.00 กรกฎ 19.00-21.00 สิงห์ 21.00-23.00 กันย์ 23.00-01.00 ตุล 01.00-03.00 พิจิก 03.00-05.00 ธนู

ผู้ที่เกิดวันที่ 13 กุมภาพันธ์ – 13 มีนาคม

เวลาเกิด 05.00-07.00 กุมภ์ 07.00-09.00 มีน 09.00-11.00 เมษ 11.00-13.00 พฤษภ 13.00-15.00 เมถุน 15.00-17.00 กรกฎ 17.00-19.00 สิงห์ 19.00-21.00 กันย์ 21.00-23.00 ตุล 23.00-01.00 พิจิก 01.00-03.00 ธนู 03.00-05.00 มังกร

ผู้ที่เกิดวันที่ 14 มีนาคม – 12 เมษายน

เวลาเกิด 05.00-07.00 มีน 07.00-09.00 เมษ 09.00-11.00 พฤษภ 11.00-13.00 เมถุน 13.00-15.00 กรกฎ 15.00-17.00 สิงห์ 17.00-19.00 กันย์ 19.00-21.00 ตุล 21.00-23.00 พิจิก 23.00-01.00 ธนู 01.00-03.00 มังกร 03.00-05.00 กุมภ์

อย่างไรก็ตามถ้าเราไม่ซีเรียสอะไร การดูลัคนานั้นเป็นการดูเจาะลึกไปอย่างที่บอก แต่ถ้าหลายๆ คนอยากดูดวงภาพกว้างๆ ก็เน้นการดูดวงจากราศีเป็นหลัก หรือจะดูควบคู่ทั้งลัคนาและราศีก็ได้ค่ะ