ดูดวงทะเบียนรถ สำคัญอย่างไร

ดูดวงทะเบียนรถ สำคัญอย่างไร รถ หรือ พาหนะ ในทางโหราศาสตร์ก็คือ บริวารแบบหนึ่ง เช่นเดียวกับ ช้างม้าวัวควาย สัตว์สี่เท้า สองเท้า ข้าคน ตามคำทำนายแบบโบราณ ในวิถีชิวิตของบุคคลการทำอะไรมักไม่ได้ทำเองทั้งหมด มักจะให้คนอื่น ๆ คนรอบข้าง เพื่อนฝูง ลูกน้อง ลูกหลาน หรือเรียกรวมๆว่า บริวาร ให้ช่วยเหลือในเรื่องต่างๆเสมอๆ การเลือกบริวาร เพื่อให้เกิดความเป็นศิริมงคล ให้มีความคล่องตัว เรียกง่ายใช้คล่อง งานมีความราบรื่น ไม่มีปัญหาอุปสรรค สำเร็จตามวัตถุประสงค์ หากเลือกได้ ก็ควรเลือกบริวารที่ถูกโฉลก ตามหลักโหราศาสตร์ เพื่อส่งเสริมเกื้อหนุนผู้ครอบครองหรือผู้ดูแล

สำหรับรถ นอกจาก สีรถถูกโฉลก แล้ว ป้ายทะเบียนซึ่งเป็นเลขประจำตัวหรือชื่อรถ ก็มีความสำคัญ บอกภาพรวมชะตาของรถว่าเป็นอย่างไร เมื่อเอามาใช้ในงานต่างๆนั้น ๆ จะดีหรือไม่ มีความคล่องตัวหรือเกิดปัญหาเรื่องใดบ้าง ซึ่งจะส่งผลโดยตรงกับ ผู้ครอบครองหรือผู้ดูแล เลขทะเบียนผลรวมทุกเลขเป็นเลขที่ดี เพียงแต่บางเลขอาจเหมาะสำหรับการบางอย่าง หรือหลายอย่าง พิจารณาเลือกตามอาชีพ ลักษณะใช้งานเป็นหลัก เลือกใช้ตามเหมาะสม เพื่อเกื้อหนุนตามหน้าที่ที่มอบหมาย หรืออาชีพผู้ครอบครอง

ก่อนที่จะทำการดูดวงทะเบียนรถ ด้วยตัวเองนั้น เบื้องต้นเราต้องทำความเข้าใจกันก่อน ดูดวงทะเบียนรถ ว่า ในป้ายทะเบียนรถของเรานั้น นอกจากตัวเลขภายในป้ายทะเบียนรถ ที่เราสามารถหาผลรวมของตัวเลขทั้งหมดได้เลยแล้วนั้น ในส่วนของหมวดตัวอักษร ก็ต้องนำเอามาคำนวณเป็นตัวเลขด้วยเช่นกัน โดยแต่ละตัวอักษรจะมีค่าตัวเลขที่แตกต่างกัน เป็นตัวเลขเพื่อใช้ในการคำนวณเพื่อดูดวงทะเบียนรถได้อีกด้วย เพราะมีความเชื่อว่าเลขบางตัวเป็นเลขที่ไม่ดีนัก เมื่อนำมาดูดวงทะเบียนรถแล้ว จะดึงดูดเรื่องไม่ดีบ้าง อุบัติเหตุบ้าง โรคภัยไข้เจ็บบ้าง หรืออุปสรรคต่าง ๆ ที่อาจจะกระทบต่อหน้าที่การงาน การเงิน หรือการเดินทาง เป็นต้น

ค่าตัวเลขของหมวดตัวอักษร

ผลรวมตัวเลขทะเบียนในระดับดีมาก มีโอกาสประสบความสำเร็จสูง เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้า คือ 2, 4, 5, 6, 9, 14, 15, 19, 23, 24, 36, 41, 42, 45, 46, 50, 51, 54, 55, 56, 59, 63, 64, 65เมื่อได้ค่าตัวเลขทั้งหมดแล้ว นำมาบวกกันเพื่อมาดูผลรวมของเลขทะเบียนรถเพื่อนำมาดูดวงทะเบียนรถว่า ผลรวมที่ได้อยู่ในกลุ่มเลขระดับดีมาก ระดับดี หรือไม่ดีมากนัก ดังนี้

1.ผลรวมตัวเลขทะเบียนในระดับดี มีโอกาสประสบความสำเร็จแต่ต้องมีความพยายาม คือ 20, 32, 40, 44, 69, 79

2.ผลรวมตัวเลขทะเบียนรถที่ส่งผลให้มีอุปสรรคด้านต่าง ๆ ทั้งการงาน การเงิน ความรัก และการเดินทาง คือ 3, 7, 11, 12, 17, 20, 21, 27, 29, 30, 33, 34, 37, 43, 48

*เป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคล โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน

ตัวอย่างการอ่านค่าเลขทะเบียนรถ
เลขทะเบียนรถ 4 กค 8988

1.นำเลขทะเบียนทั้งหมดมาบวกกัน 4+8+9+8+8 = 37

2.แทนค่าตัวเลขให้กับหมวดอักษร ตามตารางค่าตัวเลขด้านบน ก=1, ค=4 = 5

3.นำผลลัพธ์จากข้อ 1+2 = 37+5 = 42

4.นำผลลัพธ์จากข้อ 3 ซึ่งเท่ากับ 42 ไปเช็คเกณฑ์ในกลุ่มเลขว่าอยู่ในกลุ่มไหน ซึ่งอยู่ในกลุ่มดีมาก

ดูดวงทะเบียนรถจากคู่เลข
นอกจากดูเลขทะเบียนรถตามวันเกิดแล้ว ซึ่งบางครั้งเราอาจจะเลือกเลขทะเบียนได้ด้วยการจองเลขทะเบียนเลขสวย หรือจองเลขที่เหมาะกับเรา แต่เราอาจไม่สามารถเลือกหมวดอักษรของทะเบียนรถได้ตรงกับวันเกิดของเราได้ เพราะฉะนั้นการเลือกทะเบียนรถโดยดูจากคู่เลข ก็อาจจะทำให้การเลือกทะเบียนรถของเราง่ายขึ้น ยิ่งคนที่กำลังจะตัดสินใจซื้อรถมือสอง ที่มีโอกาสได้เห็นทะเบียนรถทั้งหมวดอักษรและตัวเลขก่อน ก็ทำให้คุณสามารถดูดวงเลขทะเบียนรถได้โดยอาศัยการดูคู่เลขได้อีกด้วย