ดวงเมือง เกิดอุปราคา 2021

ดวงเมือง เกิดอุปราคา 2021

ดวงเมือง เกิดอุปราคา 2021 สำหรับอุปราคาที่เกิดในราศีพฤษภนั้น ครั้งที่ 1 จะเกิดสุริยุปราคาวงแหวน ในวันที่ 10 มิ.ย.2564 เวลา 17.41 น. ศูนย์กลางคราสอยู่ในระยะ 80 องศา 46 ลิปดาเหนือ (เส้นรุ้ง) และระยะ 66 องศา 48 ลิปดาตะวันตก (เส้นแวง) สมผุส (ตำแหน่งของดวงดาว) ราศีพฤษภ ตรงระยะ 25 องศา 37 ลิปดา มองไม่เห็นในที่กรุงเทพฯ และครั้งที่ 2 เกิดจันทรุปราคาบางส่วน ในวันที่ 19 พ.ย.2564 เวลา 16.02 น. สมผุสราศีพฤษภ ที่ระยะ 5 องศา 12 ลิปดา มองไม่เห็นที่กรุงเทพฯ

เนื่องจากราศีพฤษภเป็นราศีธาตุดิน และสถิตรราศี จึงต้องระวังอุบัติภัยที่เกิดจากดิน หรือธรณีพิบัติ เช่น แผ่นดินไหว แผ่นดินแยก แผ่นดินทรุด ดินถล่ม รวมถึงการเสียดินแดน โดยเหตุที่เกิดขึ้นจะมีความชัดเจนและยาวนาน

อีกทั้งการเกิดอุปราคาในราศีที่ 2 ของพฤษภ ที่สถิตรราศี ส่งผลให้เศรษฐกิจ การเงินการคลัง และการธนาคารของประเทศเสียหาย เกิดความผันผวนทางการเงินและภาษี จะมีปัญหาด้านการค้า และอาจเกิดความล้มเหลวของธุรกิจรายใหญ่ เกิดฝนแล้งและส่งผลต่อดิน โดยเหตุจะเกิดอย่างฉับพลันรุนแรง หรืออยู่เป็นเวลานาน มีอิทธิพลเข้าครอบงำรัฐสภาและการเงินของชาติ นอกจากนั้น ยังทำให้เกิดโรคระบาด และการสูญเสียบุคคลสำคัญ

ดวงเมือง เกิดอุปราคา 2021

ส่วนอุปราคาที่เกิดในราศีพิจิกอีก 2 ครั้งนั้น ครั้งแรกจะเกิดจันทรุปราคาเต็มดวง ในวันที่ 26 พ.ค.2564 เวลา 18.18 น. สมผุสราศีพิจิกตรง 11 องศา 45 ลิปดา มองไม่เห็นจากกรุงเทพฯ และครั้งที่ 2 เกิดสุริยุปราคาเต็มดวง ในวันที่ 4 ธ.ค.2564 เวลา 14.33 น. ศูนย์กลางคราสอยู่ที่ 76 องศา 43 ลิปดาใต้ (เส้นรุ้ง) และ 46 องศา 99 ลิปดาตะวันตก (เส้นแวง) สมผุสราศีพิจิกตรงระยะ 18 องศา 12 ลิปดา มองไม่เห็นที่กรุงเทพฯ

ทั้งนี้ ราศีพิจิกเป็นธาตุน้ำ สถิตรราศี จึงต้องระวังภัยที่เกิดจากน้ำ เช่น อุทกภัย อุบัตุเหตุทางทะเล เกิดปัญหาในกลุ่มอาชีพที่เกิดกับน้ำหรือของเหลว และเหตุเกิดเป็นเวลานานหรือส่งผลยาวนาน ทำให้เกิดภัยพิบัติใหญ่ เกิดความเจ็บไข้จากโรคระบาด อิทธิพลครอบงำไปถึงรัฐสภาและการเงินซึ่งทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลง นอกจากนั้น ราศรีพิจิกยังเป็นราศีแห่งแผ่นดินไหว จึงอาจเกิดแผ่นดินไหวใต้ น้ำหรือสึนามิ ชนชั้นกรรมาชีพเกิดความไม่พอใจ เกิดอาชญากรรมลึกลับซึ่งยากต่อการสืบสวน

ราศีพิจิกเป็นภพที่ 8 ของดวงเมือง ทำให้เกิดปัญหายุ่งยาก ผู้ปกครองเกิดความคับอกคับใจ ต้องระวังจะมีเหตุคนตายจำนวนมาก พิจิกในจันทรุปราคา จะส่งผลให้บุคคลสำคญถึงแก่มรณกรรม

และจากเหตุอุปราคาทั้ง 4 ครั้ง ชี้ชัดว่า สุขภาพของประเทศเสื่อมโทรม เกิดความเจ็บไข้และโรคระบาด เกิดอาชญากรรมร้ายแรง และความปั่นป่วนทางการเงิน