ดวงเมืองประจำปี 2564 จะเป็นอย่างไร? เมื่อกลุ่มดาวมารวมตัวกัน

ดวงเมืองประจำปี 2564 จะเป็นอย่างไร? เมื่อกลุ่มดาวมารวมตัวกัน

ดวงเมืองประจำปี 2564 จะเป็นอย่างไร? เมื่อกลุ่มดาวมารวมตัวกัน ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2564 ถึง 13 กุมภาพันธ์ 2564 ในช่วงที่กลุ่มดาวเข้ารวมตัวกัน ดาวอาทิตย์ ดาวพุธ ดาวพฤหัสบดี ดาวศุกร์ และดาวเสาร์รวมตัวกันอยู่ในราศีมังกร ส่งผลทำให้เกิดกระแสธาตุหลาย ๆ อย่าง เช่น ธาตุไฟ ธาตุดิน ธาตุน้ำมารวมตัวกันในราศีธาตุดิน ซึ่งมีอิทธิพลส่งผลกระทบต่อลักษณะของโลก หรือดวงเมือง ทำให้มีสภาวะที่หลากหลาย วิวัฒนาการใหม่ ๆ ความเจริญรุ่งเรือง และความเสื่อมที่เกิดขึ้นในเวลาใกล้เคียงกัน

ดวงเมืองประจำปี 2564 จะเป็นอย่างไร? เมื่อกลุ่มดาวมารวมตัวกัน

ความยุ่งยากวุ่นวายที่จะเกิดขึ้น เช่น มีพวกมิจฉาชีพทุจริตมากขึ้น คนทำผิดศีล ผิดกฎหมายมากขึ้น เยาวชน ลูกหลาน อาจนำปัญหาความยุ่งยากเดือดร้อนมาให้ เรื่องของม็อบ เรื่องของการกระทบอารมณ์ความรุนแรงทางสังคมก็อาจจะมีขึ้นได้

ในช่วงนี้จนถึง 24 กุมภาพันธ์ 2564 ก็ยังต้องระวังปัญหาความใจร้อน อุบัติภัย ความรุนแรง ภาวะการกระทบกระทั่งกันของคน หรือยังมีเรื่องของโรคระบาด เนื่องจากดาวอังคารและดาวมฤตยูอยู่ร่วมเรือนเดียวกันในราศีนี้ บ่งบอกถึงความรุนแรงเกี่ยวกับภาวะการติดเชื้อ หรือโรคระบาดยังคงมีอยู่ หลัง 24 กุมภาพันธ์เป็นต้นไป อาจมีข่าวดีเกี่ยวกับยารักษาโรค หรือวิวัฒนาการทางการรักษา ในช่วงนี้ดาวพฤหัสบดีซึ่งมาจากเรือนวินาศถึงตัวเอง หากคนห่างเหินกับคุณธรรมศีลธรรมก็จะเกิดปัญหาความวุ่นวาย ครู พระ หรือแพทย์ต่าง ๆ ในวงการสังคม อาจมีปัญหาเรื่องการเสื่อมเสีย ทำเรื่องเสียหาย ขโมยหรือทุจริตจะมีมากขึ้น

รวมถึงภาวะการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกอาจมีปัญหา เช่น เกิดภูเขาไฟระเบิด ภูเขาไฟปะทุ เกิดคลื่นน้ำหรือเกิดภาวะปัญหาน้ำท่วม การเปลี่ยนแปลงของบรรยากาศโลก ดาวราหูยังอยู่ในเรือนกดุมพะ ส่งผลทำให้มีปัญหาภาวะทางด้านเศรษฐกิจ การเป็นหนี้สินของหลาย ๆ ประเทศ ปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติดอบายมุข ภาวะของการติดเชื้อ ภัยทางด้านอากาศเกิดขึ้นมากมาย

ดวงเมืองประจำปี 2564 จะเป็นอย่างไร? เมื่อกลุ่มดาวมารวมตัวกัน

ซึ่งราหูนี้จะย้ายเรือนในช่วง 30 มีนาคม 2565 ดังนั้นปัญหาเหล่านี้ยังคงยืดเยื้อไปอีก มฤตยูอยู่ในราศีเมษ ซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนของโลกมา 4-5 ปีกว่า ๆ ในช่วงนี้จึงทำให้เกิดปัญหาความวุ่นวายต่าง ๆ ความรุนแรงทางสังคม อุบัติภัย อุทกภัย เครื่องบินตก อุบัติเหตุไฟไหม้ใหญ่ ระเบิด สงคราม การปะทะ ก็คงต้องอดทนไปจนถึง 7 มกราคม 2565

วิธีแก้ดวงหรือเสริมดวงในช่วงนี้ คือ ส่งเสริมเรื่องคุณธรรมศีลธรรมให้แก่เด็กหรือเยาวชน ระวังข่าวหลอก รวมไปถึงข่าวลือต่าง ๆ ใช้เหตุผลให้มาก อย่าใช้อารมณ์ในการตัดสินปัญหา หลีกเลี่ยงเรื่องอบายมุขและสิ่งเสพติดทั้งหลาย พยายามรักษาเนื้อรักษาตัว ทำอะไรอย่าใจร้อนหัวร้อนเพราะดาวอังคารอยู่ในราศีเมษร่วมกับมฤตยู ความใจร้อนจะทำให้เกิดอุบัติเหตุ เกิดความรุนแรงขึ้นได้

ดาวราหู เป็นดาวราหูค้นทรัพย์ ทำให้สิ้นเปลืองเกี่ยวกับอบายมุขหรือสิ่งเสพติด ดังนั้นจึงควรหลีกเลี่ยงสิ่งที่ไม่ดี ระวังถูกหลอกจากแชร์ลูกโซ่ หรือ Money Game ทั้งหลาย อย่าเห็นแก่ผลประโยชน์รายได้ ความโลภอาจทำให้เกิดเรื่องไม่ดีได้ ให้หมั่นสวดมนต์ไหว้พระ ถือศีลปฏิบัติธรรมภาวนา ดูแลตัวเองและสุขภาพของตัวเองให้แข็งแรง