ดวงประจำวันศุกร์ สำหรับท่านที่เกิดวันอาทิตย์

ดวงประจำวันศุกร์

การงาน หากคิดที่จะเริ่มลงทุนร่วมกับคนที่เป็นบริวารจะประสบกับความสำเร็จเป็นอย่างดี
การเงิน วันนี้มีเกณฑ์จะเสียเงิน
ความรัก ได้เจอกับคนขาวตี๋ มีสเน่ห์ เป็นคนที่ใช่สำหรับเรา

เคล็ดลับการหนุนดวงวันนี้

สวดคาถาหลวงปู่ทวดดังนี้
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะ

นะโม โพธิสัตโต อาคันติมายะ อิติภะคะวา
นะโม โพธิสัตโต อาคันติมายะ อิติภะคะวา
นะโม โพธิสัตโต อาคันติมายะ อิติภะคะวา

อัญมณีที่ถูกโฉลก    เพชร
สีที่ถูกโฉลก            สีม่วง
เลขที่ถูกโฉลก        2,3,4,7

ดวงประจำวันศุกร์ ที่ 28 พฤษภาคม 2564 สำหรับท่านที่เกิดวันจันทร์

การงาน การเซ็นสัญญาต่างๆจะเกิดเหตุขัดข้องนิดหน่อย
การเงิน ผู้ที่อายุเยอะกว่าจะให้การช่วยเหลือเป็นอย่างดี
ความรัก มีเกณฑ์ทะเลาะถึงขั้นเลิกรา ให้งดมีปากเสียงกับคนรัก
เคล็ดลับการหนุนดวงวันนี้

สวดคาถาบูชาหลวงปู่โต๊ะวันประดู่ฉิมพลี
ตั้งนะโมสามจบ

ตามด้วยบทไตรสรณาคมน์

พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

(คำสวด) นะโม เม สัพพะพุทธานัง  อุปปันนานัง มะเหสินัง
ตัณหังกะโร มะหาวีโร เมธังกะโร มะหายะโส
สะระณังกะโร โลกะหิโต ทีปังกะโร ชุตินธะโร
โกณฑัญโญ ชะนะปาโมกโข มังคะโล ปุริสาสะโภ
สุมะโน สุมะโน ธีโร เรวะโต ระติวัฑฒะโน
โสภิโต คุณะสัมปันโน อะโนมะทัสสี ชะนุตตะโม
ปะทุโม โลกะปัชโชโต นาระโท วะระ สาระถี
ปะทุมุตตะโร สัตตะสาโร สุเมโธ อัปปะฎิปุคคะโล
สุชาโต สัพพะ โลกัคโค ปิยะทัสสี นะราสะโภ
อัตถะทัสสี การุณิโก ธัมมะทัสสี ตะโมนุโท
สิทธัตโถ อะสะโม โลเก ติสโส จะ วาทะตัง วะโร
ปุสโส จะ วะระโท พุทโธ วิปัสสี จะ อะนูปะโม
สิขี สัพพะหิโต สัตถา เวสสะภู สุขะทายะโก
กะกุสันโธ สัตถะวาโห โกนาคะมะโน ระณัญชะโห
กัสสะโป สิริสัมปันโน โคตะโม สักยะปุงคะโว
*พุทโธ สัพพัญญุตะญาโณ มหาชนานุ กัมปะโก
ธัมโม โลกุตตะโร วะโร สังโฆ มังคะผะลัฎโฐ จะ
อินทะสุวัณณะ ปารมี เถโร อิจเจตัง ระตะนัตตะยัง
เอตัสสะ อานุภาเวนะ สัพพะทุกขา อุปัททะวา
อันตะรายา จะ นัสสันตุ ปุญญะลาภะ มะหาเตโช
สิทธิกิจจัง สิทธิลาโภ สัพพะ โสตภี ภะวันตุเม ติ
* สวด ๓,๗ หรือ ๙ จบ

อัญมณีที่ถูกโฉลก   อำพัน
สีที่ถูกโฉลก            สีเขียว
เลขที่ถูกโฉลก       1,6,9

ดวงประจำวันศุกร์ ที่ 28 พฤษภาคม 2564 สำหรับท่านที่เกิดวันอังคาร

การงาน หากทำธุรกิจแบบไม่คิดให้ดีจะมีการผิดพลาดได้
การเงิน มีการใช้เงินซื้อชุดเครื่องประดับ
ความรัก มีเกณฑ์ได้พบคนเจ้าชู้

เคล็ดลับหนุนดวงวันนี้
ให้หาต้นส้มจีนซึ่งเป็นไม้มงคลมาปลูก
อัญมณีที่ถูกโฉลก  โอปอล
สีที่ถูกโฉลก           สีส้ม
เลขที่ถูกโฉลก      1,4,6,9

ดวงประจำวันศุกร์ ที่ 28 พฤษภาคม 2564 สำหรับท่านที่เกิดวันพุธ

การงาน จะพบกับอุปสรรคเล็กน้อย ต้องใช้สติในการแก้ปัญหา
การเงิน มีดวงด้านที่ดิน
ความรัก จะพบกับคนเจ้าสเน่ห์

เคล็ดลับหนุนวันนี้

สวดบูชาพระโมคคัลลานะ

คาถามหามงคล….คาถาดับไฟในนรก (ของพระโมคคัลลานะ)…
” เถโร โมคคัลลาโน นะระกัตตัง โลหะกุมพี ทิสาวะ อัคคิปัตติ กัมปะติฯ ”
อัญมณีที่ถูกโฉลก   แร่คอรันดัมสีเขียว
สีที่ถูกโฉลก            สีเหลือง
เลขที่ถูกโฉลก       1,2,5,6,9

ดวงประจำวันศุกร์ ที่ 28 พฤษภาคม 2564 สำหรับท่านที่เกิดวันพฤหัสบดี

การงาน ทำธุรกิจการค้าจะได้กำไรหรือเงินปันผลเยอะ
การเงิน จะมีโชคลาภก้อนโต

ความรัก ได้พบคู่แท้ที่ตามหามานาน

เคล็ดลับหนุนดวงวันนี้

สวดบูชาพระขันทกุมาร
พระขันธกุมาร

พระขันธกุมาร เป็นเทพเจ้าแห่งการชาญณรงค์สงคราม

บทบูชาพระขันธกุมาร

ก่อนการสวดบูชาพระขันธกุมาร จะต้องสวดมนต์บูชาพระพิฆเนศก่อนเสมอ

โอม สกัณทายะ นะมะห์ (สามจบ)
โอม การติเกยะ นะมะห์ (สามจบ)
โอม สุพรหมมัณยะ นะมะห์ (สามจบ)
โอม ตัตตะปุรุษายะ วิทมะเห มหาเสนายะ ธีมะหิ
ตันโน สะกันทะ ประโจทะยาต

อัญมณีที่ถูกโฉลก  คาร์เนเลี่ยน
สีที่ถูกโฉลก            สีส้ม
เลขที่ถูกโฉลก        2,3,5,6,7,9

ดวงประจำวันศุกร์ ที่ 28 พฤษภาคม 2564 สำหรับท่านที่เกิดวันศุกร์

การงาน การทำธุรกิจใหม่ๆจะประสบผมสำเร็จดี
การเงิน วันนี้จะมีโชคลาภ
ความรัก ได้พบรักกับคนสเน่ห์แรง

เคล็ดลับหนุนดวงวันนี้

สวดบูชาหลวงปู่โต๊ะวัดประดู่ฉิมพลี

ตั้งนะโมสามจบ
ตามด้วยบทไตรสรณาคมน์
พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
(คำสวด) นะโม เม สัพพะพุทธานัง  อุปปันนานัง มะเหสินัง
ตัณหังกะโร มะหาวีโร เมธังกะโร มะหายะโส
สะระณังกะโร โลกะหิโต ทีปังกะโร ชุตินธะโร
โกณฑัญโญ ชะนะปาโมกโข มังคะโล ปุริสาสะโภ
สุมะโน สุมะโน ธีโร เรวะโต ระติวัฑฒะโน
โสภิโต คุณะสัมปันโน อะโนมะทัสสี ชะนุตตะโม
ปะทุโม โลกะปัชโชโต นาระโท วะระ สาระถี
ปะทุมุตตะโร สัตตะสาโร สุเมโธ อัปปะฎิปุคคะโล
สุชาโต สัพพะ โลกัคโค ปิยะทัสสี นะราสะโภ
อัตถะทัสสี การุณิโก ธัมมะทัสสี ตะโมนุโท
สิทธัตโถ อะสะโม โลเก ติสโส จะ วาทะตัง วะโร
ปุสโส จะ วะระโท พุทโธ วิปัสสี จะ อะนูปะโม
สิขี สัพพะหิโต สัตถา เวสสะภู สุขะทายะโก
กะกุสันโธ สัตถะวาโห โกนาคะมะโน ระณัญชะโห
กัสสะโป สิริสัมปันโน โคตะโม สักยะปุงคะโว
*พุทโธ สัพพัญญุตะญาโณ มหาชนานุ กัมปะโก
ธัมโม โลกุตตะโร วะโร สังโฆ มังคะผะลัฎโฐ จะ
อินทะสุวัณณะ ปารมี เถโร อิจเจตัง ระตะนัตตะยัง
เอตัสสะ อานุภาเวนะ สัพพะทุกขา อุปัททะวา
อันตะรายา จะ นัสสันตุ ปุญญะลาภะ มะหาเตโช
สิทธิกิจจัง สิทธิลาโภ สัพพะ โสตภี ภะวันตุเม ติ
* สวด ๓,๗ หรือ ๙ จบ

อัญมณีที่ถูกโฉลก พลอยสีเหลือง
สีที่ถูกโฉลก           สีขาว
เลขที่ถูกโฉลก      5,6,7,9

ดวงประจำวันศุกร์ ที่ 28 พฤษภาคม 2564 สำหรับท่านที่เกิดวันเสาร์
การงาน ธุรกิจจะประสบผลสำเร็จดี
การเงิน จะมีโชคลาภดี
ความรัก จะได้พบกับคนที่ตามหามานานแสนนาน

เคล็ดลับหนุนดวงวันนี้

สวดบูชาพระแก้วมรกต

ให้ระลึกถึงองค์พระแก้วมรกต
นะโม 3 จบ ก่อนแล้วกล่าวว่าคาถาบูชาพระแก้วมรกต
พุทธะ มะหามะณีระตะนะ ปะฏิมากะรัง ปูเชมิ
ทุติยัมปิ พุทธะมะหามะณีระตะนะ ปะฏิมากะรัง ปูเชมิ
ตะติยัมปิ พุทธะมะหามะณีระตะนะ ปะฏิมากะรัง ปูเชมิ
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ มะหาเตโช เจวะ มะหาปัญโญ
จะ มะหาโภโค จะ มะหายะโส จะ ภะวันตุ เม
นิพพานัสสะ ปัจจะโย โหตุ (หรือเป็น วาละลุกัง สังวาตังวา)
ตั้งใจอธิษฐานจิต ปรารถนาสิ่งใดจะได้ตามใจสมประสงค์

อัญมณีที่ถูกโฉลก  พลอยไพลิน
สีที่ถูกโฉลก           สีน้ำเงิน
เลขที่ถูกโฉลก       0,5,6,7,9