การทำนายฝัน รู้ให้เท่าทันว่าความฝันบอกอะไร

การทำนายฝัน รู้ให้เท่าทันว่าความฝันบอกอะไร

การทำนายฝัน รู้ให้เท่าทันว่าความฝันบอกอะไร มีความเชื่อว่าความฝันนั้นเป็นลางบอกเหตุ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องดี หรือเรื่องร้าย การทำนายฝันจึงถือกำเนิดขึ้นมา การทำนายฝันนั้นถือว่าเป็นอีกหนึ่งศาสตร์ที่มาอย่างยาวนานตั้งแต่สมัยอดีตจนถึงปัจจุบัน ในบทความนี้จะมาไขความลับที่ว่าความฝันเกิดขึ้นได้อย่างไร แล้วฝันแต่ละประเภทเป็นเรื่องที่ดี หรือเรื่องร้าย รวมถึงความฝันที่เกิดขึ้นนั้นจะสามารถตีความ หรือทำนายได้อย่างไร

การทำนายฝัน รู้ให้เท่าทันว่าความฝันบอกอะไร

1. ความฝันคืออะไร
ในทางวิทยาศาสตร์ความฝันคือ ภาพ ความคิด อารมณ์ ความรู้สึก ที่เกิดขึ้นในขณะที่กำลังหลับ ซึ่งในระหว่างการหลับนั้นจะไม่สามารถสามารถควบคุมจิตใจ หรือความคิดได้ ทำให้ความฝันเป็นสิ่งที่อยู่นอกเหนือการควบคุม ความฝันจึงเป็นเรื่องของจิตที่ไร้สำนึก ทำให้ความฝันนั้นเป็นอะไรก็ได้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องปกติธรรมดา หรือเรื่องราวแปลกประหลาดเหนือความเป็นจริง

2. ความฝันกับความเชื่อเกี่ยวข้องกันอย่างไร
แม้ว่าความฝันจะสามารถอธิบายตามหลักวิทยาศาสตร์ได้ว่าเกิดขึ้นจากอะไร แต่ในมุมมองทางด้านความเชื่อนั้น ความฝันคือลางบอกเหตุต่างๆ ที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต โดยมีเชื่อว่าเป็นเพราะการระลึกถึง การติดต่อจากสิ่งต่างๆ ภายนอกในเวลาที่หลับสนิท หรือเป็นการที่ร่างกายถอดวิญญาณออกไปยังที่อื่น แล้วพบเห็นสิ่งต่างๆ นั่นเอง ซึ่งเรื่องนี้ถือว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคล

3. ฝันดี ฝันร้าย แตกต่างกันอย่างไร
ตามหลักความเชื่อนั้นความฝันแบ่งได้เป็น 2 ประเภทแบบง่ายๆ คือฝันดี และฝันร้าย ซึ่งความหมายนั้นก็ตรงตัว ฝันดี หมายถึงความฝันที่มีให้มีความสุข มีความสบายใจ ฝันถึงแต่สิ่งที่ดี สิ่งที่สวยงาม สิ่งที่เป็นมงคล ตามแต่ความชอบของแต่ละบุคคล ส่วนฝันร้ายคือการฝันถึงสิ่งที่ไม่ดี สิ่งที่ไม่ชอบ สิ่งอัปมงคลที่ทำให้จิตใจเศร้าหมอง ตกใจกลัว เกิดความวิตก เศร้าเสียใจ

4. การทำนายฝันคืออะไร
การทำนายฝันนั้นสามารถแบ่งได้เป็นหลากหลายประเภท จากหลากหลายศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านวิทยาศาสตร์ จิตวิทยา หรือทางด้านศาสตร์ของการทำนายฝันตามความเชื่อในแต่ละท้องถิ่น ถ้ากล่าวถึงแนวคิดในการทำนายฝันตามหลักวิทยาศาสตร์แล้วนั้น การทำนายฝันจะต้องศึกษาผู้ฝันให้ละเอียดในทุกด้าน มีการจดบันทึกความฝันทุกครั้งตามแต่จะจำได้ และต้องทำต่อเนื่องกันเป็นเวลานานเพื่อให้ได้ข้อมูลมาวิเคราะห์ตามหลักวิทยาศาสตร์นั่นเอง

ส่วนในทางด้านจิตวิทยานั้น ความฝันคือการที่จิตใจได้สะท้อนสิ่งที่เก็บอยู่ภายในจิตใจออกมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ดี หรือเรื่องเลวร้าย ซึ่งในทางจิตวิทยาเชื่อว่าความฝันนั้นเป็นการระบายสิ่งที่คั่งค้างอยู่ภายในจิตใจออกมาทั้งเรื่องที่ดี และร้าย ทำให้มีสุขภาพจิตที่ดีขึ้น สำหรับการรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาทางจิต ความฝันของผู้ป่วยเป็นสิ่งที่ไม่สามารถละเลยได้ เนื่องจากความฝันคือการระบายความรู้สึกออกมานั่นเอง

สำหรับทางด้านการทำนายฝันด้วยหลักความเชื่อนั้น เป็นการตีความความฝัน หรือการทำนายถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เพราะเชื่อว่าความฝันสามารถบอกอนาคตได้ ซึ่งศาสตร์นี้เป็นหนึ่งในความเชื่อหลักที่สืบทอดกันมาทั่วโลก หลักการทำนายอาจจะเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพสังคม และวัฒนธรรมที่แตกต่างกันไปในแต่ละภูมิภาค

การทำนายฝัน รู้ให้เท่าทันว่าความฝันบอกอะไร

5. การทำนายฝันสำคัญหรือไม่
ตามความเชื่อในของศาสตร์แห่งการทำนายฝัน ซึ่งมักจะผูกพันกับความเชื่อในเรื่องของกรรม เรื่องของโชคชะตา รวมไปถึงการรวบรวมสถิติต่างๆ มาตั้งแต่ครั้งอดีตที่ได้รับการถ่ายทอดต่อๆ กันมา โดยความเชื่อเรื่องการทำนายฝันนั้นแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล บางคนไม่เชื่อ บางคนเชื่อบ้าง หรือบางคนอาจเชื่ออย่างจริงจังด้วยเหตุผลบางประการ ทำให้การทำนายฝันนั้นสำคัญสำหรับคนที่เชื่อในความฝันเท่านั้น

6. ความฝันในแต่ละวันบ่งบอกถึงอะไร
หลักเบื้องต้นของการทำนายฝันคือวันที่เกิดความฝัน วันที่แตกต่างกันไปใน 1 อาทิตย์ทำให้การทำนายนั้นแตกต่างกัน แม้ว่าจะเป็นฝันเรื่องเดียวกันก็ตาม ยกตัวอย่างเช่น

ฝันวันอาทิตย์ ผลของความฝันนั้นจะเกิดกับคนอื่นๆ
ฝันวันจันทร์ ผลของความฝันนั้นจะเกิดกับญาติหรือเพื่อนฝูง
ฝันวันอังคาร ผลของความฝันนั้นจะเกิดกับพ่อแม่พี่น้อง
ฝันวันพุธ ผลของความฝันนั้นจะเกิดกับบุตร และภรรยา หรือสามี
ฝันวันพฤหัสบดี ผลของความฝันนั้นจะเกิดกับครู อาจารย์ หรือผู้ที่ให้ความเคารพ
ฝันวันศุกร์ ผลของความฝันนั้นจะเกิดกับสัตว์เลี้ยง
ฝันวันเสาร์ ผลของความฝันนั้นจะเกิดกับตัวท่านเอง

7. เวลาในการฝันสำคัญอย่างไร
เวลาในการฝันเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ส่งผลต่อการทำนาย เพราะช่วงเวลาต่างๆ ที่เกิดความฝันล้วนสามารถตีความได้ไม่เหมือนกัน รวมไปถึงความเชื่อที่ว่าฝันในเวลาไหนจะเป็นจริงได้มากที่สุดด้วย ยกตัวอย่างเช่น

ฝันเวลาหัวค่ำ การฝันในช่วงหัวค่ำ ส่วนมากจะเป็นการฝันที่เกิดจากธาตุต่างๆ ที่ยังไม่สงบ อย่างเช่นปวดท้อง ปวดหัว เมื่อยส่วนต่างๆ ของร่างกายเป็นต้น ร่างกายยังไม่หลับสนิท ตามความเชื่อเรื่องการทำนายฝันช่วงบอกว่าฝันช่วงหัวค่ำนั้นไม่ใช่เรื่องจริง

ฝันเวลาดึก ช่วงเวลาดึกเป็นช่วงที่ร่างกายหลับสนิท ธาตุต่างๆ ไม่ถูกรบกวนจากความผิดปกติของธาตุต่างๆ ในร่างกาย การฝันในช่วงเวลานี้ไม่ว่าจะเป็นฝันดี หรือฝันร้าย ความฝันนั้นจะเป็นความจริง

ฝันกลางวัน ตามตำราทำนายฝัน ความฝันในตอนกลางวันนั้นไม่สามารถเชื่อถือได้ เพราะเกิดจากความคิดไปเอง จินตนาการไปเอง ไม่ได้เกิดจากดวงจิตที่หลุดพ้นจากการควบคุมของร่างกาย

ทำนายฝันด้วยตัวเองได้หรือไม่
อย่างที่ทราบกันดีว่าสำหรับคนที่เชื่อในการทำนายฝันนั้นส่วนมากจะเป็นกลุ่มคนที่เชื่อในโชคลาง รวมไปถึงเชื่อในการทำนายฝันเพื่อเสี่ยงโชค ซึ่งการทำนายฝันนั้นก็สามารถทำได้ด้วยตัวเอง เพราะในปัจจุบันมีการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการทำนายฝันมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการแก้เคล็ดที่เกิดจากฝันร้าย การทำนายฝันจากสิ่งที่เห็นในความฝัน หรือการทำนายฝันเป็นตัวเลขต่างๆ เพื่อการเสี่ยงโชค