การดูดวงด้วยไพ่ยิปซี แม่นหรือไม่?

การดูดวงด้วยไพ่ยิปซี แม่นหรือไม่? ไพ่ยิปซี ถือเป็นการดูดวงแบบเสี่ยงทาย แตกต่างจากดูดวงแบบทั่วไป ที่อาศัยคำนวณสถิติจากวันเดือน ปี เกิด ดังนั้นการเสี่ยงทายไพ่หรือเลือกไพ่แต่ละครั้ง ผลอาจไม่เหมือนเดิม ความแม่นยำของคำทำนายขึ้นอยู่กับความตั้งใจและสมาธิจิตในขณะที่ผู้ดูดวงหยิบไพ่

ไพ่ทาโรต์ (Tarot cards) คือสำรับไพ่ประเภทหนึ่ง ประกอบด้วยไพ่ทั้งหมด 78 ใบ ไพ่แต่ละใบประกอบด้วยภาพวาด สัญลักษณ์ และเครื่องหมายต่างๆ เป็นอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในการพยากรณ์ชะตาชีวิต เป็นการทำนายด้วยวิธีการจิตวิเคราะห์ที่มีความแม่นยำและมีความนิยมสูง

หรือ ไพ่ออราเคิล (Oracle Cards) ที่สำรับหนึ่งอาจจะมีไพ่ ได้มากกว่าหรือน้อยกว่า 78 ใบ ไม่มีข้อจำกัดชัดเจน แต่ประกอบด้วยภาพวาดที่มี Theme มี เรื่องราว ในตัวของมันเอง ซึ่งสามารถนำมาใช้แทนหรือควบคู่กับไพ่ทาโรต์ (ไพ่ยิปซี) ได้เช่นเดียวกัน เพราะมีความแม่นยำเหมือนๆกัน

วิธีมองการพยากรณ์ไพ่ทาโรต์อย่างดีที่สุด คือ เหมือนกับว่าคุณกำลังขอคำแนะนำชี้แนะ การปรึกษา จงจำไว้ว่าไพ่ทาโรต์ไม่ได้กุมชะตาชีวิตคุณ หรือชี้บอกให้คุณมีชีวิตตามที่มันสั่ง แต่มันสามารถช่วยให้คุณมองเห็นภาพจุดที่คุณยืนอยู่ได้ชัดเจนขึ้น เพื่อให้คุณมีแนวทางที่จะก้าวต่อไปตามวิถีทางที่ถูกต้องของตัวเองได้

ไพ่ทาโรต์เป็นรูปแบบการพยากรณ์โดยใช้ไพ่ ในรูปแบบของการสื่อสารทางจิต ใช้หลักจิตวิเคราะห์ ไม่จำเป็นต้องอาศัยเวลาวันเดือนปี หรือการคำนวนดูลักษณะแต่อย่างใด เพียงแค่อาศัยจิตและสมาธิที่เชื่อมั่น เราก็จะได้ทราบคำตอบจากไพ่ที่เราได้รับอย่างชัดเจนและง่ายดาย หลักการง่ายๆที่เราจะเข้าถึงและเข้าใจใพ่ทาโรต์ คือ ความสงบ มีสมาธิ มีจินตนาการที่ไร้ขอบเขต มีความคิดและมุมมองที่กว้างไกลและหลากหลาย รวมทั้งเข้าใจในวิถีชีวิตที่แท้จริง นี่แหละคือหนทางง่ายๆในการสื่อความหมายจากไพ่ทาโรต์

ทุกวันนี้มีไพ่ทาโรต์แพร่หลายออกมานับหลากหลายแบบ แต่ละแบบก็มีการตีความและแนวความคิดเกี่ยวกับไพ่ทาโรต์ของตนเอง อย่างไรก็ตาม แม้ว่าไพ่แต่ละแบบจะแตกต่างกัน แต่คำอธิบายโดยทั่วไปเหล่านี้ก็ยังใช้ได้โดยทั่วไป ไพ่ทาโรต์ช่วยเหลือผู้ใช้อยู่เสมอ เนื่องจากมันมีรูปภาพบนตัวไพ่อย่างชัดเจนทั้งหมด 78 ใบ ผ่านการใช้ความคิดสร้างสรรค์และการเล่าเรื่องราว การเรียนรู้วิธีอ่านไพ่ทาโรต์นับเป็นการสืบสานศิลปะการถ่ายทอดความรู้จากภาษาพูดกับรูปภาพได้อย่างดี ไพ่ทาโรต์เป็นแหล่งที่มาแห่งความลึกลับและน่าติดตรึงใจให้เราทึ่งด้วยภาพ ถือว่าเป็นศิลปะแห่งความลึกลับ ประกอบด้วยสัญลักษณ์อันมีมนตร์สะกด หากเมื่อเราสามารถปรับเข้ากับภาพต่างๆของไพ่ได้ เราก็จะได้รับความสามารถที่จะเข้าใจตัวเราเอง คนอื่นๆ รวมทั้งเหตุการณ์รายล้อมได้อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น

ไพ่ทาโรต์ถูกออกแบบมาให้แสดงความสัมพันธ์ สะท้อนภาพของสิ่งที่อยู่ภายใน มันสะท้อนภาพของจิตใจและอารมณ์ เช่นเดียวกับที่แสดงให้เห็นถึงผู้คนและเหตุการณ์ที่มีอิทธิพลของชีวิต นักพยากรณ์ไพ่ทาโรต์ควรใช้ภาพบนไพ่เหมือนกระดานสปริง ปล่อยให้ความหมายของมันสะท้อนออกมา